Termeni si conditii

emitere asigurari

Prezentul document stabileste regulile privind incheierea RCA prin intermediul Site-ului iasiteasigura.ro.

 

 1. Prestarea Serviciilor 

  1.1  Serviciile sunt realizate de IasiTeAsigura SRL(Iasi,J22/815/2016 , CUI 35879752, e-mail:office@iasiteasigura.ro ) , societate inregistrata si autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara sub RAJ 405043, in parteneriat cu MaxyGo Broker de Asigurare SRL. inregistrat si autorizat de ASF sub nr RBK-179/29.09.2003. Pentru petitii : e-mail:petitie-asigurari@asfromania.ro).

 2. Definitii

  Termenii si conditiile generale se vor aplica activitatii de vanzare desfasurata de SC IasiTeAsigura SRL prin intermediul magazinului virtual www.iasiteasigura.ro.Astfel, urmatorii termeni vor însemna:

  Asiguratul – reprezinta persoana,fizica sau juridica a carei bunuri valorice sau propria propria sunt protejate in baza Contractului de Asigurare;
  Asigurator – Persoana juridica autorizata in conditiile Legii 237/2015 sa exercite activitati de asigurare pe teritorul Romaniei sau in afara lui;
  Bunuri si Servicii – reprezinta orice serviciu sau produs, inclusiv documentele si serviciile mentionate în Comanda, care urmeaza a fi furnizate Cumparatorului de catre Vânzator conform Contractului încheiat;
  Calcul – calcularea valorii ofertelor de asigurare in baza datelor completate de Cumparator in fomularele de pe site;
  Campanie – actiunea de a promova in scop comercial, un numar finit de Bunuri si/sau Servicii avand un stoc predefinit, pentru o perioada de timp stabilita de catre ITA;
  Client/Utilizator – persoana fizica/ persoana juridica care are sau obtine acces la Continut, prin orice mijloc de comunicare ( site , newsletter, sms, etc.) pus la dispozitie de catre ITA;
  Cumparator – persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate juridica care efectueaza o Comanda pe site-ul www.iasiteasigura.ro;
  Comanda – un document electronic ( .pdf ) ce intervine ca forma de comunicare între ITA si Cumparator prin care Cumparatorul transmite Vânzatorului, prin intermediul Site-ului intentia
  sa de a achizitiona Bunuri si Servicii de pe Site ;
  Contract – reprezinta contractul la distanta încheiat între Vânzator si Cumparator, fara prezenta fizica simultana a Vânzatorului si a Cumparatorului;
  Contractul de Asigurare – contractul in baza caruia Asiguratorul se obliga sa indeplineasca serviciile stabilite in cazul aparitiei evenimentului asigurat, iar Asiguratul este obligat sa plateasca prima de asigurare la timp;
  Continut – toate informatiile de pe Site care pot fi vizibile, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic, precum si continutul oricarui e-mail trimis Utilizatorilor/Cumparatorilor/Clientilor de catre ITA prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare;
  Cookies – sunt folderele text pastrate de catre browserul utilizatorului pe hdd calculatorului personal, care pot fi utilizate de catre operatorii paginii de internet pentru recunoasterea utilizatorilor si pentru a adapta la acestia continutul afisat in functie de dispozitivul de unde acceseaza www.iasiteasigura.ro;
  Document – Termeni si Conditii ale contractului de asigurare.
  Dovada asigurare RCA– document emis de MaxyGo Broker de Asigurare SRL dupa ce un client a plasat o comanda pe site-ul www.iasiteasigura.ro . In aceasta notificare se va transmite cumparatorului sumarul comenzii, numarul comenzii si suma, reprezentand confirmarea plasarii comenzii online. Acest document nu reprezinta o polita de asigurare.
  Newsletter – este un mijloc de informare periodic, doar electronic, respectiv e-mail sau SMS, asupra promotiilor desfasurate de Vânzator într-o anumita perioada, fara niciun angajament din partea Vânzatorului cu referire la informatiile continute de acesta.
  Site – domeniul nostru www.iasiteasigura.ro si subdomeniile acestuia.
  Servicii – intermediere de asigurari prin intermediul site-ului www.iasiteasigura.ro;
  Utilizator – orice persoana juridica sau fizica, cu varsta de cel putin 18 ani si cu capacitate deplina de exercitiu, care acceseaza site-ul www.iasiteasigura.ro si utilizeaza oricare din paginile acestuia in scop informativ sau in scopul plasarii unei comenzi.
  Tranzactie – incasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vanzarea unui Bun si/sau Serviciu de catre Vanzator, Cumparatorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Vanzator, indiferent de modalitatea de livrare.
  Termeni si conditii – prevederile din acest document, create de S.C. IasiTeAsigura S.R.L. care definesc conditiile si regulile pe care Utilizatorul este obligat sa le respecte in vederea utilizarii site-ului www.iasiteasigura.ro .
  Vânzator – societatea comerciala SC IasiTeAsigura SRL ( in parteneriat cu S.C. MaxyGo Broker de Asigurare S.R.L. ), având sediul social la adresa Bulevardul Primaverii, nr 11, Iasi nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J22/815/2016, CUI 35879752;

 3. Incheierea Contractului de Asigurare

  Politele RCA sunt emise de IasiTeAsigura in parteneriat cu MaxyGo Broker de Asigurare in numele asiguratorilor parteneri. Polita RCA se incheie in baza:

  4.1 Prezentului document;
  4.2 Cererii de oferta din partea Cumparatorului/Utilizatorului;
  4.3 Ofertelor afisate in Site;
  4.4 Comenzii transmise de catre Utilizator/Cumparator catre
  IasiTeAsigura

  In baza informatiilor furnizate de Cumparator/Utilizator sistemul  efectueaza calculul primelor de asigurare de la asiguratorii parteneri  si pregateste oferta de asigurare. Inainte de finalizarea comenzii, Cumparatorul declara:

  4.5 Citirea si acceptarea prevederilor prezentului document;
  4.6 Ca datele completate in Site sunt corecte si conforme cu realitatea
  4.7 Ca are 18 ani impliniti
  4.8 Ca a inteles si a acceptat termenii si conditiile contractului de asigurare, drepturile si obligatiile ce ii revin si ca este de acord cu emiterea politei RCA; informatii despre contractul de asigurare incheiat la distanta pot fi consultate aici.
  4.9 Ca isi da acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal pentru calcularea ofertelor si in scop de informare si publicitate.

  Prin acceptarea prezentului document Cumparatorul imputerniceste IasiTeAsigura sa il reprezinte in relatia cu asiguratorul, sa solicite oferta de asigurare si sa emita polita RCA. Orice declaratie falsa a Cumparatorului duce la anularea politei de catre Asigurator si atrage raspunderea Cumparatorul pentru toate daunele provocate prin aceasta fapta. In cazul sumelor neincasate aferente politelor RCA ca urmare a anularii politei, refuzului la plata sau a modificarilor de tarif, IasiTeAsigura se poate indrepta impotriva Cumparatorului pentru recuperarea sumelor platite catre asigurator. Cumparatorul se oblige sa transmita catre IasiTeAsigura documentele solicitate/necesare emiterii asigurarii RCA. Daca tariful se modifica de asigurator pana la data emiterii politei, IasiTeAsigura va contacta Cumparatorul si ii va cere acceptul pentru incheierea politei la noul tarif. In caz de refuz, comanda se anuleaza. IasiTeAsigura poate anula o Comanda efectuata in site, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta in urmatoarele cazuri:

  4.10 Neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Cumparatorului, a tranzactiei, in cazul platii online;
  4.11 Invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de IasiTeAsigura, in cazul platii online;
  4.12 Datele furnizate de catre Cumparator, pe Site sunt incomplete /incorecte sau acesta nu transmite documentele solicitate;

 4. Modalitatea de plata si intrarea in posesie a politei de asigurare

  Cumparatorul are obligatia de a achita prima de asigurare aferenta politei RCA, precum si eventuala diferenta de prima rezultata ca urmare a corectarii politei cu date corecte. Plata se poate face doar cu cardul.

 5. Dreptul la retragere al Cumparatorului din Contractul de Asigurare

  Dreptul de denuntare unilaterala a contractelor incheiate la distanta in termenul legal nu se aplica in cazul asigurarilor RCA. Politele RCA nu se anuleaza de catre asiguratori. Restituirea partiala a primei de asigurare se face doar in cazul in care autovehiculul se radiaza sau se vinde si daca nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri.

 6. Corectarea datelor inscrise in polita de asigurare. Reclamatii. Modificari

  Daca datele trecute pe asigurare nu corespund cu cele din talon/CI/acte proprietate, Cumparatorul este obligat sa ne anunte urgent pe adresa office@iasiteasigura.ro. Erorile materiale inscrise in asigurare vor fi corectate prin emiterea de catre asigurator de
  acte aditionale/suplimente de asigurare la polita RCA. Reclamatiile privind incheierea RCA prin intermediul Site-ului se transmit la
  sediul IasiTeAsigura sau la adresa office@iasiteasigura.ro. Termen de solutionare: 30 de zile de la primire. Reclamatia trebuie sa contina
  obligatoriu: numele si prenumele petentului, adresa de contact si descrierea situatiei reclamate. Neintelegerile intre parti se rezolva pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil de catre instanta de judecata. Prezentul document este in vigoare din data de 01.03.2018. IasiTeAsigura poate modifica unilateral continutul acestuia, modificarile intrand in vigoare de la data afisarii in Site.
  In caz de diferente intre acest document si Termenii si Conditiile Generale ale Site-ului, se aplica prezentul document.